Awards

  • Home
  • About the Gurus
  • About Kuchipudi
  • Gallery
  • In the Media
  • Performances
  • Awards
  • Contact

Jan. 4th, 2015, Sun.@6:00 pm

Krishna Gana Sabha, Main Hall 20, Maharajapuram Santhanam Road, T Nagar, Chennai, TN 600017

Dec. 24,2014 Wed. @6.00 pm

Bharatiya Vidya Bhavan,
Bharatiya Vidya Bhavan TAG Auditorium; No. 6, Kilpauk Garden Road, Kilpauk, Chennai 600010

Dec. 11, 2014 Thu. @5:00 pm

Receiving Guru Vedantham Sathyanarayana Award by Sri Krishna Gana Sabha
Sri Krishna Gana Sabha
20, Maharajapuram Santhanam Road, T Nagar, Chennai, TN 600017

©2010 Deepika Potarazu, All rights reserved.
©2010 Web Development by TriVision Studios. www.trivision.tv